Εμπόριο
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Η/Υ και Περιφεριακά Συστήματα | Τηλεφωνικά Κέντρα VOIP | Συστήματα Ασφαλείας | Αναλώσιμα

Η e-milles creations ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει κάθετα τις ανάγκες μίας επιχείρησης.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το τμήμα Εμπορίας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών και Συστημάτων Ασφαλείας.

Στην γκάμα των προϊόντων που προωθούμε συγκαταλέγεται ότι καλύτερο και τεχνολογικά προηγμένο έχει να επιδείξει η διεθνής αγορά πληροφορικής, επικοινωνιών και συστημάτων ασφάλειας: από Servers, Pc’s, Notebooks, PDA’s, Προϊόντα Δικτύωσης, Voip Τηλεφωνικά Κέντρα, Συστήματα Παρακολούθησης, Συναγερμοί, μέχρι Περιφερειακές Συσκευές, Εξαρτήματα Συναρμολόγησης Υπολογιστών, Προϊόντα Multimedia, Λογισμικό Οργάνωσης γραφείου και Αναλώσιμα.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr