Τεχνική Υποστήριξη
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συμβόλαια Υποστήριξης | Εγκαταστάσεις Συστημάτων | Υποστήριξη Web Εφαρμογών

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της επιτυχούς υλοποίησης και λειτουργίας ενός έργου πληροφορικής, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, είναι η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, υποστήριξης και τεχνικής κάλυψής του.

Η e-milles creations, αναμφισβήτητα καλύπτει τους πελάτες της, μέσα από ένα σύστημα άμεσης και αξιόπιστης εξυπηρέτησης, με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσίες ποιότητας.

Η εταιρία αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες των πελατών της αυξάνονται, σέβεται το χρόνο τους και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της συνεχώς, έτσι ώστε να παρέχει πάντα τις πιο άμεσες και ουσιαστικές υπηρεσίες, δίνοντας μόνιμες και ξεκάθαρες λύσεις.

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη διαθέτοντας τα πλέον σύγχρονα, οργανωμένα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής στην Ελλάδα. Το κέντρο επισκευής harware διαθέτει πλήρη γκάμα διαγνωστικών και επισκευαστικών εργαλείων.

Εδώ θα βρείτε μια αξιόπιστη ομάδα, αποτελούμενη από Έμπειρους Μηχανικούς Συστημάτων, που θα αντιμετωπίσει υπεύθυνα το πρόβλημα σας, για κάθε τύπο υλικού που χρησιμοποιείτε. Η μακρόχρονη εμπειρία και το άριστα καταρτισμένο προσωπικό, εξασφαλίζουν γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι:
  • Ταχύτητα
  • Αξιoπιστία
  • Φιλική Εξυπηρέτηση
Σε κάθε περίπτωση είμαστε δίπλα σας, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της τεχνολογίας, παρέχοντας σας τη πιο αξιόπιστη, λειτουργική και οικονομική λύση στο πρόβλημα σας.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr