Τηλεματική
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συνδέσεις Internet | Τηλεπικοινωνίες | Προϊόντα Τηλεπικοινωνιών

Η e-milles creations επιδιώκει να προσφέρει στους συνεργάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχει αυτόνομα, συνεργάζεται με τη FORTHNET, την OTENET, την TELLAS, την ONTELECOMS, την HOL, την WIND και τη VODAFONE, προσφέροντας μια σειρά απο προϊόντα Τηλεματικής.

Παρακαλώ ακολουθήστε τα link για να δείτε συγκεκριμένα όλες τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr