Εφαρμογές
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Ειδικές Εφαρμογές | Επώνυμα Προγράμματα

Ένας από τους κυριότερους τομείς ενασχόλησης μας είναι ο Σχεδιασμός και η Κατασκευή Ειδικών Εφαρμογών (που δεν είναι διαθέσιμες στο εμπόριο) και η Πώληση Επωνύμων Προγραμμάτων και έτοιμων λύσεων.

Με λίγα λόγια, εάν η εφαρμογή που ζητάτε υπάρχει στο εμπόριο, μπορούμε να σας την προμηθεύσουμε.
Εάν πάλι δεν υπάρχει διαθέσιμη στο εμπόριο, μπορούμε να την δημιουργήσουμε, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας.

Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας, να συζητήσουμε και να βρούμε την καλύτερη λύση που θα "απογειώσει" την επιχείρησή σας.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr