Δομημένα Δίκτυα
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Δίκτυα Η/Υ | Συστήματα Ασφαλείας | Τηλεφωνικά Κέντρα VOIP | Δομημένη Καλωδίωση | Πιστοποίηση Δικτύων

Η e-milles creations κατανοεί τις ανάγκες σας, μελετά και σχεδιάζει λύσεις βασισμένες σε διεθνή πρότυπα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση, λειτουργία & ευχρηστία του Τηλεφωνικού Κέντρου VOIP της επιχείρησης.

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την κατασκευή τόσο σε νέες εγκαταστάσεις όσο και τη βελτιστοποίηση και υποστήριξη των υπαρχόντων εγκαταστάσεων.

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει :
 • Την επιτόπια παρουσία και μελέτη των χώρων της επιχείρησης.
 • Συζήτηση με τον πελάτη για τη λύση που πιθανα έχει υπολογίσει.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες απο έμπειρους Μηχανικούς.
 • Την αποτύπωση σε σκαρίφημα των οδεύσεων των καλωδιώσεων.
 • Την κατάρτιση λίστας υλικών που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της εγκατάστασης.
 • Εγκατάσταση καναλιών.
 • Εγκατάσταση Καλωδίωσης.
 • Εγκατάσταση Κατανεμητών.
 • Απολήξεις έτοιμες σε κάθε σημείο ανάλογα με την μελέτη.
 • Ολοκληρομένα Test Events με συγκεκριμένα σενάρια.
 • Πιστοποίηση Εγκατάστασης και Εξοπλισμού.
 • Διαδικασίες συντήρησης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ HERMES PBX

Το προιόν προσφέρεται είτε "εφάπαξ", για να δημιουργήσει ο πελάτης το τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο του, είτε με τη μορφή συμβολαίου συντήρησης, που δίνει το πλεονέκτημα να διατηρεί πάντοτε τον εξοπλισμό του στην καλύτερη δυνατή απόδοση.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr