Δομημένα Δίκτυα
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Δίκτυα Η/Υ | Συστήματα Ασφαλείας | Τηλεφωνικά Κέντρα VOIP | Δομημένη Καλωδίωση | Πιστοποίηση Δικτύων

Η e-milles creations κατανοεί τις ανάγκες σας, μελετά και σχεδιάζει λύσεις βασισμένες σε διεθνή πρότυπα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση, λειτουργία & ευχρηστία της εγκατάστασης τόσο των «ασθενών», όσο και των «ισχυρών» ρευμάτων της επιχείρησης.

Έχουμε δημιουργήσει ομάδα Ειδικών Μηχανικών Δικτύου, με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την υποστήριξη δικτύων.  

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει :
  • Την επιτόπια παρουσία και μελέτη των χώρων που θα γίνει η δομημένη καλωδίωση.
  • Την αποτύπωση σε σκαρίφημα των οδεύσεων των καλωδιώσεων.
  • Την κατάρτιση λίστας υλικών(ενεργών και παθητικών) που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της καλωδίωσης.
  • Εγκατάσταση καναλιών.
  • Εγκατάσταση Καλωδίωσης.
  • Εγκατάσταση Κατανεμητή.
  • Απολήξεις έτοιμες σε κάθε σημείο ανάλογα με την μελέτη της επιχειρήσεις και των θέσεων εργασίας.
  • Εγκατάσταση του δικτύου υπολογιστών, του τηλεφωνικού κέντρου και του ηλεκτρικού δικτύου.
  • Πιστοποίηση καλωδίωσης και εξοπλισμού.
  • Διαδικασίες συντήρησης.
Η Υπηρεσία προσφέρεται είτε "εφάπαξ", για να δημιουργήσει ο πελάτης το τοπικό του δικτύου, είτε με τη μορφή συμβολαίου συντήρησης, που δίνει το πλεονέκτημα να διατηρεί πάντοτε το δίκτυο του στην καλύτερη δυνατή απόδοση.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr