Δομημένα Δίκτυα
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Δίκτυα Η/Υ | Συστήματα Ασφαλείας | Τηλεφωνικά Κέντρα VOIP | Δομημένη Καλωδίωση | Πιστοποίηση Δικτύων

Η e-milles creations κατανοεί τις ανάγκες σας, μελετά και σχεδιάζει λύσεις βασισμένες σε διεθνή πρότυπα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση, λειτουργία & ευχρηστία των Εγκαταστάσεων Ασφαλείας της Επιχείρησης.

Η παγκοσμιοποίηση το ελεύθερο εμπόριο και η ευκολία της επικοινωνίας έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για ασφαλή και ελεγχόμενη διαχείριση των πληροφοριών.

Η "βιομηχανική πειρατεία", η αξιοπιστία έναντι των πελατών , η δημόσια εικόνα και η γοργά εξελισσόμενη τεχνολογία έχουν αναγκάσει τους οργανισμούς να αντιμετωπίζουν την Πληροφορία ως Αγαθό.
Η πληροφορία είναι αγαθό, το οποίο, όπως όλα τα υπόλοιπα σημαντικά αγαθά, έχει αξία για μία επιχείρηση και επομένως πρέπει ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ.

Ο τρόπος να προστατεύσει μια επιχείρηση τις πληροφορίες που διαχειρίζεται, είναι να εξασφαλίσει την Εμπιστευτικότητας, Ακεραιότητας και Διαθεσιμότητας της Πληροφορίας μέσα από τον προσδιορισμό και διενέργεια ελέγχων.

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την κατασκευή τόσο σε νέες εγκαταστάσεις όσο και τη βελτιστοποίηση και υποστήριξη των υπαρχόντων εγκαταστάσεων.

Έχουμε δημιουργήσει ομάδα Ειδικών Μηχανικών Ασφαλείας, με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την υποστήριξη Συστημάτων Ασφαλείας (πιστοποίηση από το IRCA).  

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει :
 • Την επιτόπια παρουσία και μελέτη των χώρων που υπάρχει το πρόβλημα.
 • Αξιολόγηση και Ανάλυση της Επικινδυνότητας.
 • Αξιολόγηση των Υπαρχόντων Εγκαταστάσεων Ασφαλείας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες απο έμπειρους Μηχανικούς Ασφαλείας.
 • Την αποτύπωση σε σκαρίφημα των οδεύσεων των καλωδιώσεων.
 • Την κατάρτιση λίστας υλικών που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της εγκατάστασης.
 • Εγκατάσταση καναλιών.
 • Εγκατάσταση Καλωδίωσης.
 • Εγκατάσταση Κατανεμητών.
 • Απολήξεις έτοιμες σε κάθε σημείο ανάλογα με την μελέτη.
 • Εγκατάσταση Συστήματος Καμερών, Συναγερμού, Πυρασφάλειας, Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης.
 • Ολοκληρομένα Test Events με συγκεκριμένα σενάρια Ασφαλείας.
 • Πιστοποίηση Εγκατάστασης και Εξοπλισμού.
 • Διαδικασίες συντήρησης.
 • Εκπαίδευση των στελεχών της Διοίκησης στην αξιολόγηση του προσωπικού, σε θέματα ασφαλείας, τόσο στην φάση της πρόσληψης όσο και περιοδικά κατά την διάρκεια της εργασίας.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας και εφαρμογής του Συστήματος.
Η Υπηρεσία προσφέρεται είτε "εφάπαξ", για να δημιουργήσει ο πελάτης το τοπικό Σύστημα Ασφαλείας του, είτε με τη μορφή συμβολαίου συντήρησης, που δίνει το πλεονέκτημα να διατηρεί πάντοτε την Ασφάλειά του στην καλύτερη δυνατή απόδοση.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr