Πνευματικά Δικαιώματα
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 ©1997-2016
e-milles creations® / e m i l e ®
Μεθάνων 9
185 41 Πειραιάς
Ελλάδα
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνταιΗ άδεια για την αντιγραφή και διανομή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με κείμενο και γραφικά, από αυτό το διαδικτυακό τόπο, χορηγούνται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

-Το υλικό που προβλέπεται στο παρόν είναι για εσωτερική, μη εμπορική χρήση μόνο.

-Αντίγραφα των εγγράφων που περιέχονται μέσα σε αυτόν το διακομιστή, ή μέρη τους, πρέπει να περιλαμβάνουν τα ανωτέρω δικαιώματα δημιουργού.

Κάθε έγγραφο που δημοσιεύθηκε από την e m i l e ® σε αυτόν το διακομιστή, μπορεί να περιέχει άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας ή να περιγράφει προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, τεχνολογίες που ανήκουν στην e m i l e ® ή σε τρίτους. Τίποτα από αυτά που περιέχονται στο παρόν, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, προς το χρήστη, ή άδεια των υπό οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της e m i l e ® ή οποιουδήποτε τρίτου.

Εμπορικά Σήματα

est milles creations®, e-milles creations®, emile®
and santorini.com®, είναι σήματα κατατεθέντα της e-milles creations
FORTHnet® είναι σήμα κατατεθέν της FORTHnet SA
Flash, Roundtrip HTML, Shockmachine, Shockwave, Shockwave Internet Studio, Web Design 101, Xtra, the Macromedia logo and the Made With Macromedia logo είναι σήματα κατατεθέντα της Macromedia, Inc.
Java, JavaScript® είναι σήματα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc.
Netscape® Navigator είναι σήμα κατατεθέν της Netscape Communications Corporation
Firefox είναι σήμα κατατεθέν της Mozilla Foundation
Microsoft®, XP®, NT®, Windows®, FrontPage®, Internet Explorer είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corp.

Συναίνεση για την Παρακολούθηση και Αποκάλυψη

Η e m i l e ® δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τις πληροφορίες που βρίσκονται ή μεταδίδονται σε αυτόν το διακομιστή. Ωστόσο, ο καθένας με τη χρήση αυτού του διακομιστή συμφωνεί ότι η e m i l e ® μπορεί να τον παρακολουθεί περιοδικά και να ελέγχει το περιεχόμενο ώστε:

-Να συμμορφώνεται με όλες τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή άλλες κυβερνητικές απαιτήσεις.
-Να λειτουργεί σωστά ο διακομιστής και να προστατεύει τον εαυτό της και τους χρήστες του.

Η e m i l e ® διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να εξαλείψει, να απορρίψει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι είναι απαράδεκτο, άσεμνο, ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Περιορισμός ευθύνης

Η e m i l e ® δεν φέρει καμία νομική ευθύνη ή ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα, ή τη χρησιμότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών αποκαλύπτονται στο διακομιστή αυτό, ή σε άλλο υλικό προσβάσιμο από το διακομιστή αυτό.

Εγγυήσεις

Η e m i l e ® έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και τροποποιήσεις για κάθε πληροφορία που περιέχεται μέσα σε αυτό το διακομιστή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η e m i l e ® δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες σχετικά με αυτό το διακομιστή ή το Internet γενικά θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς λάθη.

Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να συνδέεται με άλλες ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο και δεν συντηρούνται από την e m i l e ®.
Η e m i l e ® δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.
Η e m i l e ® παρέχει αυτούς τους συνδέσμους για την δική σας ευκολία, η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει αποδοχή εκ μέρους της e m i l e ® των όσων αναφέρουν αυτές.

Απαιτήσεις

Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι προσβάσιμος με Mozilla Firefox version 2.0 ή μεγαλύτερη έκδοση, με Internet Explorer version 6.0 ή μεγαλύτερη έκδοση και με ανάλυση οθόνης, υψηλού χρώματος 16k ή περισσότερο, τουλάχιστον στα 1024 x 768 pixels.http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr